English version & French version & Spanish version. Deutsch Übersetzung

Google

โครงการทำหมู่บ้านทำธรรมชาติที่ประเทศไทย

These painting created by an unknown Thai artist,  shows very well the traditional way of life. 

Since the Nov. 18, 2001 you are th visit of sens-de-la-vie.com.

โครงการทำหมู่บ้านทำธรรมชาติที่ประเทศไทย

 

ก.          เหตุที่จะทำโครงการนี้

ปัจุบันนี้ในเมืองใหญ่ยังไม่ดีสำหรับสุขภาพร่างกายและเป็นอันตรายต่อสมองเพราะยังอยู่ไกลกับที่ธรรมชาติ ตอนนี้มีชาวต่างชาติเยอะแยะที่รู้ว่าเมืองหลวงเป็นอันตรายและอยากได้เปลี่ยนชีวิตที่ดีกว่าคือที่ธรรมชาติเพราะดีสำหรับสุขภาพเพราะฉะนั้นคนที่อยากได้เจอที่อยู่ ที่ยังไม่อากาศเสีย และไม่มีความกดดันสูง ส่วนมากพวกนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้เจอที่อยู่ที่สะดวกสำหรับพวกเขาได้ที่ไหน คนเหล่านี้อยากได้ลองชีวิตใหม่ๆก่อนที่จะทิ้งชีวิตเก่าๆ  เพราะกลัวจะมีปัญหาในวันภายภาคข้างหน้า

เพราะฉะนั้น “www.sens-de-la-vie.com” (สองซ์ เดอะ ลา วี ดอท คอม) ที่เป็นเว็บไซท์ของเรา เป้าหมายที่จะสร้างหมู่บ้านธรรมชาติและมีระบบปกครองตัวเองที่ประเทศไทย 

ข.         กรณีที่1

เป้าหมายแรก คือ เจอที่อยู่และที่ดินที่จะได้สร้างหมู่บ้าน.  

Issan dancer girl.

ที่อยู่ต้อง :

         ติดกับน้ำธรรมชาติที่อยู่ตลอดทั้งปี (อาจจะเป็นแม่น้ำ  ลำธาร หรือ คลองและอื่นๆ)

         มีที่ดินที่สามารถปลูกผักได้ และไม่โดนน้ำท่วม

         เป็นที่ดินที่มีอนุญาติสร้างบ้านตามกฎหมายไทยอย่างถูกต้อง

         ติดกับป่าไม้ใหญ่ที่เป็นธรรมชาติ

         ที่อยู่ยังไม่ไกลกับหมู่บ้านโบราณไทยสำหรับซื้ออาหาร และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ผลิตโดยคนชนบททำเอง(สำหรับช่วยเศรษฐกิจของชาวชนบทที่ยังมีฐานะยากจน). ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงต้องมีความยินดีและยอมรับชาวต่างชาติที่มาเยือนด้วย

         ที่อยู่ต้องไม่ไกลเท่าไหร่จากในเมือง สำหรับซื้อสิ่งของอุตสาหกรรม เครื่องใช้ และ สำหรับเดินทางไปสนามบิน สะดวก (ทุกๆจังหวัดมีสนามบินการบินไทย) 

เป้าหมายสุดท้ายคือสร้างหมู่บ้านเล็กๆที่มีชีวิตที่สบายและดีต่อสุขภาพและเป็นระบบปกครองตัวเองแบบประชาธิปไตยและไม่มีลัทธิเลย พวกเราต้องการคนที่จะอาศัยอยู่หมู่บ้านมีความผาสุกและบรรลุชีวิตที่ฝันไว้แล้ว

ค.          การฝึกคนที่มาอาศัยอยู่หมู่บ้านธรรมชาตินี้

ทางเราจะมีการฝึกที่เกี่ยวกับ การวางตัว  การทำท่าทาง ที่ทุกคนในหมู่บ้านต้องปฎิบัติ การฝึกนี้จะเกี่ยวกับการนับถือทุกๆคนและทุกคนจะต้องมีความผูกพันซึ้งกันและกันด้วย หมู่บ้านจะเสนอกิจกรรมที่คนอาศัยอยู่จะได้พักผ่อนสมองเช่นโยคะเล่นดนตรีโบราณเข้าฌานการฟ้อนรำโบราณหรือเรียนทำอาหารไทย  และคนอาศัยอยู่หมู่บ้านนี้จะได้เชิญคนชนบทอีกหมู่บ้านหนึ่งมาแบ่งความรู้ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการทำงานแต่ทุกคนมีอิสระในหมู่บ้านนี้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ก็ได้ เพราะเป้าหมายคือให้ทุกคนมีความรู้สึกดีกับตัวเองและคนอื่น

ง.           กรณีที่2 การสืบเนื่อง

กรณีที่2  หมู่บ้านแห่งนี้จะได้เป็นที่สืบเนื่องต่อไปถ้าคนในหมู่บ้านมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมความยินดีกับทุกคนในหมู่บ้านและผลิตภัณฑ์ที่มาจากคนพื้นที่เอง

รายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับหมู่บ้าน

         คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน อาจจะเป็นคนอาศัยอยู่ตลอดปี หรือ คนมาเที่ยวที่อยากได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆ และคนที่อาศัยอยู่ตลอดปีจะเป็นคนที่จะได้ดูแลคนที่มาเที่ยวด้วย

         การปรับตัวให้เข้ากับประเพณีพื้นบ้านไทย  ส่วนมากชาวต่างชาติเป็นคนที่นิสัยไม่ดีมาตั้งแต่เกิด(ส่วนมากมักเป็นคนนิสัยก้าวร้าว)  และมีชาวต่างชาติหลายคนที่ปรับตัวให้เข้ากับประเพณีพื้นบ้านไม่ได้.ในหมู่บ้านแห่งนี้จะไม่ยอมรับคนประเภทนี้เข้ามา เพราะฉะนั้นพวกเราจะคัดเลือกก่อนและฝึกคนที่จะมาอาศัยอยู่เกี่ยวกับประเพณีและความสุภาพของคนไทย ทางเราจะมีการสอนภาษาไทยด้วยสำหรับคนอาศัยอยู่เพื่อจะมีโอกาศได้สื่อสารกับคนในพื่นที่ด้วย

A Wonderfull Thai House

หมายเหตุ  ที่ประเทศไทยคนที่มีอายุน้อย จะนับถือคนที่มีอายุมากกว่าเสมอ คนไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่คนนินทาและไม่ไช่คนที่เยอะเย้ยคนอื่น  คนไทยเป็นประเทศสยามเมืองยิ้มเป็นคนสุภาพ เรียบร้อย มีความอดทน ไม่ตะโกนโวยวาย เป็นคนที่นับถือคนอื่น  แต่สำหรับชาวต่างมีนิสัยชอบเสียงดังตะโกนโวยวายและมีอารมณ์โกรธบ่อยๆ แต่ถ้าชาวต่างชาติมีพฤติกรรมแบบนี้คนไทยจะไม่ยอมรับและตัวคนที่ทำแบบนี้จะรู้สึกผิดไปเอง

 

         หลังคาเรือนในหมู่บ้าน  จะไม่เกิน 10/12 หลังคาเรือน เพราะถ้ามีมากกว่านี้จะใช้เวลานานสำหรับมีอนุญาติจากรัฐบาลไทย

         กัญชาและยาเสบติด  ที่ประเทศไทยมีกฎหมายเคร่งคัดกับคนเสบยาหรือขายยาเสบติดผมรู้ว่าดูดกัญชาเป็นธรรมดาสำหรับชาวต่างชาติ เพราะฉะนั้นพวกเราจะไม่ยอมรับคนใช้ยา เสบยาหรือกัญชา ถ้ามีคนกล้าที่จะใช้ยา เสบยาหรือกัญชา พวกเราอยากแนะนำว่าเรือนจำที่ประเทศไทยไม่สนุกมากจริงๆ

         กิจกรรม  ทุกหมู่บ้านจะมีศูนย์กลางสำหรับทำกิจกรรม

         การจัดการของหมู่บ้าน  หมู่บ้านนี้จะเป็นของบริษัทจำกัด ตามกฎหมายไทยและคนไทยเป็นผู้ถือหุ่นส่วน 51% (แต่ยังไม่มีปัญหา)

         อาหาร  ปกติหมู่บ้านธรรมชาติจะผลิตอาหารธรรมชาติเองแต่สำหรับคนที่ไม่ผลิตอาหารเองจะไปซื้ออาหารที่คนชนบทผลิตเองก็ได้เพราะเป็นอาหารที่ธรรมชาติและมีราคาถูก

จ.         เหตุที่จะทำโครงการนี้ให้สำเร็จ

เมื่อผมเป็นเด็ก (พ.ศ 2480-2490) ส่วนมากหมู่บ้านฝรั่งเศษเป็นหมู่บ้านที่ธรรมชาติเหมือนกับหมู่บ้านที่ชนบทไทยในตอนนี้ และข้อนี้เป็นข้อดีสำหรับโครงการนี้

         ประโยชน์ที่ 1. คือว่า ทุกอย่างที่พวกเราต้องการสำหรับทำหมู่บ้านนี้ได้อยู่กับที่ธรรมชาติแล้ว

สำหรับความคิดของเราหมู่บ้านธรรมชาติ คือ หมู่บ้านที่ใช้ระบบปกครองตัวเองหรือเรียกอีกอย่างว่าระบบประชาธิปไตยและทุกคนจะต้องเครพกับที่อยู่ของตัวเองที่ธรรมชาติ เพราะฉะนั้นทางเราจะทำหมู่บ้านธรรมชาติถ้าพวกเรานับถือเกี่ยวกับประเพณีและความรู้ของสังคมไทยสมัยคนดั่งเดิม  พวกเราและคนที่มีความรู้จากหมู่บ้านอื่นจะคอยช่วยฝึกฝนคนที่จะมาอาศัยอยู่ ณ หมู่บ้านแห่งนี้และจะฝึกฝนเกี่ยวกับประเพณีและชีวิตประจำวันที่จะใช้ในหมู่บ้านที่ธรรมชาติแห่งนี้ ด้วย

 

         ประโยชน์ที่ 2.คือว่า  โครงการนี้ดำรงอยู่ด้วยกับความต้องการของมนุษย์

ก.      ที่อยู่และแบบชีวิตที่ดีต่อกับสุขภาพ

ข.      ต้องมีความเคารพกับที่อยู่ธรรมชาติด้วย

ค.      ปฏิเสธลัทธิและนิกายทุกอย่าง

ง.      อิสระภาพเกี่ยวกับเศรฐกิจ

จ.      การจำกัดของหมู่บ้านทำได้โดยผู้ที่อาศัยอยู่เท่านั้น

ฉ.     รักษาร่างกายและจิตใจโดยทำกิจกรรมต่างๆ

ช.     กิจกรรมเหล่านี้ดีต่อสุขภาพและมีคุณภาพดีเยี่ยมจริงๆ

ซ.     มีเพื่อนบ้านคนไทยที่มีความยินดีและยิ้มแย้มเมื่อมีแขกมา

         ประโยชน์ที่  3.  คือว่า  ราคาการสร้างบ้านจะมีราคาถูกสำหรับชาวต่างชาติ

๖.    ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย

         นโยบายที่ประเทศไทยเป็นอย่างไร

ประเทศไทย(เป็นประเทศที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศใด)เป็นประเทศที่มีระบบการปกครองโดยแบบประชาธิปไตยตั้งแต่ พ.ศ2575 ตอนนี้รัฐบาลของนายก ทักษิณชินวัตร (นายก รัฐมนตรีของประเทศไทย)เป็นรัฐบาลที่มั่นคงเพราะว่าประชาชนสนับสนุน. ถ้าคุณอยากรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ต้องดูเว็บไซท์นี้ http://ww.franco-thai.com/histoire_3.html

 

         ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยหรือเปล่า?

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากกว่ายุโรปและอเมริกาแต่ชาวต่างส่วนมากยังไม่รู้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยเพราะว่าคนไทยยังไม่ไช่คนที่ก้าวร้าวและตำรวจของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ

         การทำงานสำหรับชาวต่างชาติ

ส่วนมากชาวต่างชาติทำงานที่สาขาบริการบางคนเปิดบริษัทเป็นของตัวเองและบางคนทำงานสำหรับชาวต่างชาติหรือไทย    บริษัทที่จะสร้างหมู่บ้านธรรมชาติจะมีอนุญาติสามารถจ้างชาวต่างชาติเข้าทำงานในสาขาการโรงแรมและอื่นๆ เพราะว่าหมู่บ้านจะสร้างรีสอร์ทด้วย    สิ่งต่อไปนี้ที่ชาวต่างชาติไม่มีอนุญาติทำ

สถาปนิก – ที่เป็นช่างเสริมสวยและตัดผม – ผู้ขับรถ (เว้นแต่คนที่ขับเครื่องบิน) – การบัญชี – การเย็บผ้า – ช่างเย็บรองเท้า – คนวาดภาพกับผ้าไหม – ช่างทำเครื่องดนตรีไทย – ช่างทำผ้าไหมเอง – ช่างทำมีด – ช่างทำร่มผ้าหรือกระดาษ – ช่างทำตุ๊กตาไทย – มัคคุเทศก์ – ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสร้างบ้าน – ผลิตบุหรี่ -  ช่างทำหม้อกระเบื้อง – ช่างทำพระพุทธรูป – ช่างทำรูปปั้นไม้ – เลขานุการ – ช่างตกแต่งห้อง – ช่างทำนา ตกปลา – ช่างทำเพชร – ช่างสานไม้ใผ่ –  ค้าขายของเลหลัง  - คนขายของที่ถนนหรือในร้าน  

The legendary kindness, excellent and varied cuisine, entertaining and pleasant music, traditional dances, and all the beautiful traditions of the Issaan people are highly appreciated by the Thais from the other provinces as well as numerous westerners.

           น้ำดื่ม ไฟฟ้า อินเตอร์เนต และมือถือ

ที่ประเทศไทยมีน้ำดื่มทุกๆที่และส่วนมากเป็นน้ำที่สะอาดเกี่ยวกับไฟฟ้าในหมู่บ้านธรรมชาติพวกเราจะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเชลล์ แต่เครื่องแบบนี้ใช้ได้กับน้ำมันปาล์มที่คนชลบทผลิตเอง  เกี่ยวกับอินเตอร์เนตพวกเราจะใช้ระบบดาวเทียมที่ยังไม่มีราคาราแพงมากนัก (ราคา65ยูโรต่อเดือนใช้อินเตอร์เนตได้ 24 ช.ม.) เกี่ยวกับมือถือใช้ได้ประมาณทุกที่ทั่วในประเทศ

To contact us:

© Author :

Donations: Chanunpa

donation@sens-de-la-vie.com

Webmaster - Communication - Meaning of life: Jorge

webmaster@salvation-of-humans.com

Updated September 1st, 2005